bestellen

​Indien niet anders vermeld betreft het tarieven per maand exclusief BTW. Hardware: toestel huur all-in, service op hardware, vervanging bij defect. Druk-, val- en vochtschade uitgesloten. Een fax, deur intercom of andere extensie, vereist een “gebruiker”.

*Onbeperkt Bellen: geldt voor bellen vanuit Nederland naar vaste en mobiele nummers in Nederland (er geldt een Fair Use Cap van 2.000 minuten per gebruiker per maand.) alléén voor regulier zakelijk gebruik, gebruik voor andere commerciële doeleinden, zoals: call centers, het aanbieden van bel mogelijkheden aan derden is niet toegestaan. Onbeperkt bellen geldt niet voor bellen naar buitenlandse nummers en doorschakelen naar externe nummers en speciaal nummers, zoals servicenummers. Bij verbruik daarboven, of anderszins vermoeden van onredelijk gebruik of misbruik, kan Efficiënt bellen de dienst tijdelijk of geheel beëindigen. Verbruik boven 2.000 minuten wordt tegen de standaardtarieven in rekening gebracht.​

**Installatie: Op locatie (eenmalige vaste installatiekosten van vaste toestellen), werkend opgeleverd op basis van de op locatie aanwezige infrastructuur (minimaal CAT5) inclusief voorrijkosten. Niet inbegrepen zijn werkzaamheden aan infrastructuur, zoals het leggen of wegwerken van kabels. Tarieven voor extra werk/training (nacalculatie), €70,- per uur, voorrijkosten €130,-.

Algemene Voorwaarden van Cloud Distributie van toepassing. Zet- en drukfouten voorbehouden.